• Başdurnalı Mimarlık

RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİNİN MİMARİYE YANSIMASI


[1] RENKLERİN MİMARİSİ VE RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ


Rengin psişik özelleri iki renk grubu ayırt etmektedir.


1. Sıcak Renkler ( Sarı, Turuncu, Kırmızı )


2. Soğuk Renker (Yeşil, Mavi, Mor )


SICAK RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ

 • Sıcak renkler adındanda anlaşılacağı gibi sıcaklık duygusu verir, uyarıcı renklerdir.

 • Canlılık ve dinamizm etkisi taşırlar.

 • Nesnelerin gerçekte olduğundan daha yakında bulundukları izlenimi verirler.

 • Sıcak renkli nesneler olduklarından daha büyük görünürler.

 • Organizasyon içindeki sıcak renkli ögeler zemin düzleminden öne fırlıyormuş gibi canlıdırlar.

 • Sıcak renkler kütlelere ayrıca hafiflik etkisi de verirler.


SOĞUK RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ

 • Soğuk renkler adından da anlaşılacağı gibi soğukluk etkisi taşırlar.

 • Sakinleştirici, dinlendirici, serinlik duyguları uyarırlar.

 • Hareketsizlik ve durağanlık etkisine sahiptirler.

 • Nesnelerin gerçek uzaklıklarından daha uzakta bulundukları izlenimini verirler.

 • Soğuk renkli nesneler olduklarından daha küçük görünürler.

 • Organizasyon içinde kullanılan soğuk renkli ögeler arka planda ve zemin düzlemine daha yakınmış gibi algılanırlar.

 • Soğuk renkler kütlelerin görüntüsünde ağırlık etkisini arttır.

NOT: Bir tasarımda sıcak renklerin fazla kullanılmaları durumunda izleyicilerin üzerinde yorucu bir etki bırakır. Bu durum mekanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.


RENKLERİN DEĞERİ (RENKLERİN TONU)


Sıcak renkler koyu değerli (tonlu) renkler ile benzer psişik etki gösterir. Soğuk renkler ise açık değerli (tonlu renkler) ile benzer özellik gösterir. [1]


Bu temel bilgiler doğrultusunda mekanlarınızda tasarım yapabilirsiniz. Daha detaylı inceleyip örnekler ile açıklamak gerekir ise ;

 • Dikkat çeker, ışığın kaynağıdır.

 • Siyah ile kullanıldığında uyarı anlamı taşır.

 • Duygusal bir cazibesi vardır.

 • Beyni uyarır, beyin aktivitesini ve algıyı arttırır.

 • Odaklanma, çalışma ve bilgiyi hatırlamada fayda sağlar.

 • Mutlulukla, neşeyle, eğlenceyle ilişkilendirilen bir renktir. (Mahnke, Meerwein, and Rodeck, 2007)

 • Astım ve nefes problemi çeken çocuklara olumlu etkisi olan bir renktir. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • 7 yaş grubundaki çocukların en çok tercih ettiği renktir. (Terwogt & Hoeksma, 2001)

 • İlköğretim son sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada sarı renk dürüstlükle ilişkilendirilmiştir.(Karp&Karp, 1988)

 • Bütün renkler içerisinde en berrak, en ışık saçan renktir. Fazla uygulandığında gözü rahatsız eder, huzursuzluk ve sinirlilik yaratabilir. (Morton, 1988)

 • Iştah açıcı, eğlenceli bir renktir.

 • Canlandırıcı, güçlendirici etkisi vardır. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • 5 ile 8 yaş arasındaki çocukların favori renklerindendir. (Khalili, 2010)

 • Sosyalleşme problemi yaşayan, içe kapanık çocuklarda etkili bir renktir. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • Morali yüksek tutan, pozitif, optimistik bir renktir.

 • Kritik düşünme becerisi ve hafızayı olumlu etkiler. (Khalili, 2010)