• Başdurnalı Mimarlık

RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİNİN MİMARİYE YANSIMASI


[1] RENKLERİN MİMARİSİ VE RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ


Rengin psişik özelleri iki renk grubu ayırt etmektedir.


1. Sıcak Renkler ( Sarı, Turuncu, Kırmızı )


2. Soğuk Renker (Yeşil, Mavi, Mor )


SICAK RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ

 • Sıcak renkler adındanda anlaşılacağı gibi sıcaklık duygusu verir, uyarıcı renklerdir.

 • Canlılık ve dinamizm etkisi taşırlar.

 • Nesnelerin gerçekte olduğundan daha yakında bulundukları izlenimi verirler.

 • Sıcak renkli nesneler olduklarından daha büyük görünürler.

 • Organizasyon içindeki sıcak renkli ögeler zemin düzleminden öne fırlıyormuş gibi canlıdırlar.

 • Sıcak renkler kütlelere ayrıca hafiflik etkisi de verirler.


SOĞUK RENKLERİN PSİŞİK ETKİSİ

 • Soğuk renkler adından da anlaşılacağı gibi soğukluk etkisi taşırlar.

 • Sakinleştirici, dinlendirici, serinlik duyguları uyarırlar.

 • Hareketsizlik ve durağanlık etkisine sahiptirler.

 • Nesnelerin gerçek uzaklıklarından daha uzakta bulundukları izlenimini verirler.

 • Soğuk renkli nesneler olduklarından daha küçük görünürler.

 • Organizasyon içinde kullanılan soğuk renkli ögeler arka planda ve zemin düzlemine daha yakınmış gibi algılanırlar.

 • Soğuk renkler kütlelerin görüntüsünde ağırlık etkisini arttır.

NOT: Bir tasarımda sıcak renklerin fazla kullanılmaları durumunda izleyicilerin üzerinde yorucu bir etki bırakır. Bu durum mekanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.


RENKLERİN DEĞERİ (RENKLERİN TONU)


Sıcak renkler koyu değerli (tonlu) renkler ile benzer psişik etki gösterir. Soğuk renkler ise açık değerli (tonlu renkler) ile benzer özellik gösterir. [1]


Bu temel bilgiler doğrultusunda mekanlarınızda tasarım yapabilirsiniz. Daha detaylı inceleyip örnekler ile açıklamak gerekir ise ;

 • Dikkat çeker, ışığın kaynağıdır.

 • Siyah ile kullanıldığında uyarı anlamı taşır.

 • Duygusal bir cazibesi vardır.

 • Beyni uyarır, beyin aktivitesini ve algıyı arttırır.

 • Odaklanma, çalışma ve bilgiyi hatırlamada fayda sağlar.

 • Mutlulukla, neşeyle, eğlenceyle ilişkilendirilen bir renktir. (Mahnke, Meerwein, and Rodeck, 2007)

 • Astım ve nefes problemi çeken çocuklara olumlu etkisi olan bir renktir. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • 7 yaş grubundaki çocukların en çok tercih ettiği renktir. (Terwogt & Hoeksma, 2001)

 • İlköğretim son sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada sarı renk dürüstlükle ilişkilendirilmiştir.(Karp&Karp, 1988)

 • Bütün renkler içerisinde en berrak, en ışık saçan renktir. Fazla uygulandığında gözü rahatsız eder, huzursuzluk ve sinirlilik yaratabilir. (Morton, 1988)

 • Iştah açıcı, eğlenceli bir renktir.

 • Canlandırıcı, güçlendirici etkisi vardır. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • 5 ile 8 yaş arasındaki çocukların favori renklerindendir. (Khalili, 2010)

 • Sosyalleşme problemi yaşayan, içe kapanık çocuklarda etkili bir renktir. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • Morali yüksek tutan, pozitif, optimistik bir renktir.

 • Kritik düşünme becerisi ve hafızayı olumlu etkiler. (Khalili, 2010)
 • Alarm sinyalidir, bütün uyaranlar arasında ilk dikkat çekendir, dominanttır.

 • Kırmızı cisimler diğer renkli cisimlerden daha yakında görünür.

 • Kırmızı en uzun dalga boyundadır ve duygusal tesiri en yüksek renktir.

 • Psikolojik olarak heyecan ve mutluluk verir. (Boyatzis&Varghese, 1993)

 • Kan basıncını arttırır, nefes alış verişini yükseltir, kalp ritmini arttırır, koku duyusunu çoğaltır. (Engelbrecht, 2003)

 • Özellikle kızlarda pozitif duygular uyandırır. 7 yaş grubunun en tercih edilen renklerinden biridir. (Terwogt & Hoeksma, 2001)

 • İlköğretim son sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada kırmızı renk sevgi, öfke, ağrı ile ilişkilendirilmiştir. (Karp&Karp, 1988)

 • Güç ve kuvvetle ilişkilendirildiği için sportif bir renktir. Sporla ilişkili alanlarda kullanılabilir.

 • Enerji veren harekete geçirici bir renk olduğundan duyguları ortaya çıkarır ve aksiyona geçmeyi sağlatır.

 • Enerjik, uyarıcı bir renk olsa da etrafta çok fazla kırmızı renk olması huzursuzluk, öfke ve rahatsızlık yaratır. Sınıflarda duvar rengi olarak kullanılması uygun değildir.


Soğuk Renkler

 • Akılcı, rasyonel bir renktir. Konsantrasyonu arttırır. Karar verme mekanizmalarını geliştirir. (Mahnke, Meerwein, and Rodeck, 2007).

 • Derin düşünce ve meditasyonla ilişkilidir. (Grangaard, 1993)

 • Dikkat, okuma ve zindelik ile ilişkilidir. (Morton, 1998)

 • Emniyet ve güvenle ilişkilidir.

 • 7-11 yaş arasındaki çocukların favori rengidir. (Terwogt &Hoeksma, 2001)

 • Görme ve duyma problemi yaşayan çocuklar mavi rengi tercih eder. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • Kalp ritmi ve solunumu yavaşlatma, sakinleştirme etkisi vardır. (Engelbrecht, 2003)

 • Vücut ısısını düşürür. (Morton, 1998)

 • İştahı azaltır. (Walker, 1991; Morton,1998)

 • İlköğretim son sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada mavi renk üzüntü ile ilişkilendirilmiştir. (Karp&Karp, 1988)
 • Emniyet, rahatlama ve gevşeme ile ilişkilidir.

 • Zihni duygusal ve mantıksal olarak uyarır. (Mahnke, Meerwein, and Rodeck, 2007)

 • Yeşil, doğanın rengidir. Spektrumun bir tarafında mutluluk, neşe veren sarıyla, daha kısa spektrumdaki huzur, sakinlik veren mavinin birleşimidir.

 • Yaşamın, bitki örtüsünün rengidir. (Grangaard, 1993)

 • Ses telleriyle ilişkilidir. Gelişmekte olan dil becerilerini etkiler. (Torrice &Logrippo, 1989)

 • Gözü en dinlendiren renktir.

 • Doğru karar vermede etkilidir.

 • Yumuşak seviyede bir enerji verdiğinden sanatsal faaliyetlerde, dans ve aşçılık okullarında kullanımı uygundur.

 • Dil laboratuvarlarında ve yaratıcı faaliyetler gerektiren yerlerde kullanımı öğrenmeye katkı sağlar.
 • Sözel olmayan aktiviteleri destekler.

 • Drama odalarında kullanılabilir. (Torrice & Logrippo, 1989)

 • Genel olarak okullarda çok tercih edilen bir renk değildir.

 • Yoğun kullanılırsa çocuklarda derin düşünceler ve korku yaratabilir.


_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

*[1] – [1] arasındaki bilgiler Prof. Dr. Veyis Özek ‘in Mimarlıkta Temel Tasar adlı kitabındaki metinlerden alınmıştır.

*Renkler ile ilgili toparlamaları filli boya firmasının renk etkisi adlı projesinden

(www.renketkisi.com) alınmıştır.


167 görüntüleme0 yorum